Ældrepolitisk konference på Nyborg Strand

Københavns Ældreråd deltog i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference den 7. og 8. maj 2018 på Nyborg Strand.

Årets konference handlede om etik, prioriteringer og økonomi i ældrepolitikken, og årets oplæg og seminarer belyste, hvilke værdier og prioriteter der hersker inden for ældreområdet i Danmark.

På konferencen blev der sat fokus på nogle af de opgaver, rådene møder i deres daglige virke, som blandt andet omhandler værdig død, demens- og boligpolitikker, underernæring, kvalitetsstandarder og serviceniveauer, kommunens budget og udmøntning af værdighedsmilliarden, finansmidler og satspuljer.

Fra Københavns Ældreråd deltog 19 medlemmer, og mellem repræsentantskabsmødet og den ældrepolitiske konference var der også plads til afslapning og hygge i de fine omgivelser. Om aftenen var deltagerne indbudt til fælles festmiddag, inden de næste morgen skulle fordybe sig i spørgsmål som; hvordan etik omsættes til praktik, og er det overhovedet muligt? Har Danmark en unik og efterstræbelsesværdig tilgang til det ældrepolitiske område, eller er virkeligheden på vej mod et centralt styret fokus, hvor politiske prioriteringer i højere grad er styret af dokumentationskrav, øget pres på de pårørende og begrænsede etiske overvejelser? 

Konferencen er for Ældrerådet en unik mulighed for at dele viden på tværs af kommuner og fagfolk og styrke rådets arbejde. 

Formand for Københavns Ældreråd, Kirsten Nissen, sidder som næstformand i Danske Ældreråds bestyrelse. På billedet ses fra venstre Arvin Storgaard, Pia Weise Pedersen og Birthe Mørck fra Københavns Ældreråd.