Ældrepsykiatrisk tilbud på dagsordenen til møde med socialborgmesteren

Fredag formiddag mødtes Københavns Ældreråd med socialborgmester Mia Nyegaard bl.a. for at drøfte udvikling af et ældrepsykiatrisk tilbud.

Københavns Ældreråds Omsorgsudvalg mødtes den 26. oktober 2018 med socialborgmester Mia Nyegaard. Mødet foregik på Københavns Rådhus, og der var en åben og uformel dialog mellem udvalget og borgmesteren. 

Mødet sker som led i, at Ældrerådet har ønsket at mødes med de borgmestre - som arbejder med områder, som har betydning for borgere + 60 år.

Der er en del borgere på 60 år og over tilknyttet socialforvaltningens botilbud og aktiviteter, og som repræsentant for borgere + 60 år i Københavns Kommune er det derfor også i rådets interesse at have en dialog med socialborgmesteren om, hvordan rådet kan være med til at sikre, at disse borgere har de bedst mulige forhold.  

På mødet drøftede udvalget bl.a. muligheden for, at der etableres et ældrepsykiatrisk tilbud målrettet ældre borgere med psykiatriske og somatiske problemer, da fremtidsprognoser viser, at der bliver flere ældre med psykiske udfordringer. 

Derudover vil rådet fremadrettet følge forvaltningens tilsynsrapporter for at se, om ældre på socialforvaltningens botilbud og aktiviteter trives. Derudover ønsker rådet, at borgere i fremtiden har frit valg, i forhold til om de ønsker at blive på et botilbud hos socialforvaltningen eller flytte på plejehjem, når de fylder 65 år.  

Afsluttende havde udvalget og borgmesteren en spændende drøftelse om udvikling af bofællesskaber, hvor mennesker finder sammen på tværs af alder og ressourcer. 

Ældrerådets Omsorgsudvalg arbejder videre med emnerne frem mod budget 2020. 

Rådet har tidligere mødtes med sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling, teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og forhenværende kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.