Ældrerådet går virtuelt

19.01.2021
Grundet situationen med Covid-19 afholdte det nytiltrådte Ældreråd deres første seminar virtuelt den 14. januar 2021.

På mødet drøftede Ældrerådet deres kommende struktur, som rådet skal træffe beslutning om på deres første ordinære ældrerådsmøde den 27. januar 2021.

Det nyvalgte Ældreråd mødtes første gang ved det konstituerende møde den 26. november 2020, hvor Kirsten Nissen blev genvalgt som formand, og Pia Weise Pedersen blev valgt som næstformand.

Resultatet af ældrerådsvalget kan ses på linket her https://www.kk.dk/artikel/valgresultater.