Afskaffelsen af mimrekortet rammer Københavns pensionister hårdt

Den planlagte afskaffelse af mimrekortet kan medføre, at ældre rejser mindre og får indskrænket deres daglige liv.

Debatindlæg af Kirsten Nissen, formand for Københavns Ældreråd.

Ældre københavnere med mimrekort risikerer at få store prisstigninger med DOT's varslede ændringer for pensionisttaksterne, hvor man vil afskaffe mimrekortet, som også kaldes pensionistkortet. Men er det rimeligt, at pensionister med mimrekort risikerer at få fordoblet deres udgifter til offentlig transport?

I Københavns Ældreråd er vi bekymrede over, at Movia, Metroselskabet og DSB med de planlagte ændringer for pensionisttaksterne for offentlig transport vil afskaffe mimrekortet fra juni 2020. I hovedstadsområdet benytter 70.000 pensionister i dag et mimrekort. Med kortet kan pensionister rejse frit i hovedstadsområdet for 595 kroner i tre måneder. Det billede vil se helt anderledes ud, når DOT's varslede ændringer træder i kraft.

Fremover vil en pensionist i København, som fortsat ønsker samme rejsemuligheder, skulle betale lige knap 1.000 kroner for et pendlerkort med pensionistrabat for 30 dage. Alternativt kan man købe et trezoners pendlerkort med pensionistrabat for cirka 307 kroner for 30 dage. Det svarer til en fordobling af den nuværende pris for et mimrekort til tre zoner. Det er en helt uacceptabel stigning for en gruppe ældre, hvor mange udelukkende lever af en folkepension.

Få brugere har egen bil

I København har vi et ganske et særligt forhold til vores offentlige transport, som for mange er en forudsætning for at leve det liv, som vi gerne vil. Vi har op til flere daglige rejser med mimrekortet, når vi skal handle, til gymnastik eller til lægen.

Men er det rimeligt, at nogle ældre bliver nødt til at prioritere mellem det daglige besøg hos ægtefællen på plejehjemmet, indkøbsturen, kolonihaven eller et besøg hos venner?

Offentlig transport er ofte den nemmeste måde for ældre at komme omkring i byen, og for mange eksisterer der ganske enkelt ikke et alternativ.

Det er de færreste af de ældre, der bruger mimrekortet, som har egen bil, og mange ældre cykler ikke mere eller har vanskeligt ved at gå længere strækninger.

Vi er derfor langt mere afhængige af den offentlige transport i København, end tilfældet vil være i mange andre byer. Mimrekortet gør, at ældre kan komme rundt på en nem og økonomisk overkommelig måde.

Frygter for indskrænkning af ældres liv

Vi frygter, at de store prisstigninger og den mindre fleksible ordning kan medføre, at nogle ældre begynder at rejse mindre og dermed oplever en indskrænkning i deres daglige liv.

Afskaffelse af mimrekortet kan få alvorlige konsekvenser for ældre københavnere. Vi ved, at ensomhed er et udbredt problem blandt ældre, og med ordningen er der en reel risiko for, at flere ældre vil opleve at blive ensomme og isolerede.

Det er naturligvis et positivt element, at spærretiden bliver ophævet, og at ældre, som ikke rejser ofte, vil få en større rabat. Men det opvejer ikke den omstændighed, at pensionister med mimrekort kommer til at holde uforholdsmæssigt hårdt for.

Københavns Ældreråd mener ikke, at det er acceptabelt med så stor en prisstigning for pensionister med mimrekort. Der skal findes en løsning.

Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 20. januar 2020.