Delegationsbesøg fra Norge

Københavns Ældreråd fik den 19. september 2018 besøg af Bærum Eldreråd på Københavns Rådhus, da rådet var på delegationstur i København.

På mødet holdt formanden for Københavns Ældreråd, Kirsten Nissen, et oplæg om Københavns Ældreråds ældrepolitiske mål og mærkesager og rådets organisering. Derudover stod resten af mødet på dialog og erfaringsudveksling. 

Ældrerådene fandt hurtigt fælles fodfæste og kunne erfare, at rådene på en række områder ligner hinanden. Rådene var enige om behovet for at tale de svageste ældres sag, og derudover drøftede de blandt andet sammenhængen mellem sygehusvæsenet og kommunerne i de to Skandinaviske lande, vigtigheden af kommunalt og frivilligt drevne aktivitetscentre og ældreklubber, i Norge kaldet seniorcentre, og omsorg for mennesker med demens. 

Mens Københavns Ældreråd er folkevalgte af borgere over 60 år i Københavns Kommune, består Bærum Eldreråd af tre politiske udnævnte repræsentanter og fire repræsentanter udpeget af Bærumpensionisternes Fællesforening. 

Det norske Ældreråd har i forbindelse med deres besøg i København blandt andet været forbi Living Lab Strandvejen for velfærdsteknologi og Rundskuedagens plejehjem, som begge er institutioner i Københavns Kommune.