Digitalisering ligger ikke altid i kortene

Indlæg af Kirsten Nissen bragt i Politiken den 15. marts 2019.

Ifølge sundhedsministeren ligger det i kortene, at det gule sundhedskort fremover skal være digitalt, da en analyse anslår, at 80 procent af danskerne vil kunne gøre brug af et digitalt kort. 

Hvad ministeren glemmer er, at de resterende 20 procent primært er ældre borgere, som er allermest sårbare, og som har særligt behov for kontakt til sundhedsvæsenet, praktiserende læge osv. 

Bliver ministerens ord til virkelighed, vil det få alvorlige konsekvenser for disse borgere. Vi mener i Københavns Ældreråd, at det er en meget uheldig tendens, der tegner sig, når samfundet indrettes på en måde, hvor det alene er de smarte digitale løsninger, der er svaret, og hvor rigtig mange ældre glemmes og lades magtesløse tilbage.

Digitale løsninger har i mange sammenhænge et kæmpestort potentiale, og det er den naturlige vej udviklingen går. Det anerkender vi fuldt ud. Men sundhedsministeren er nødt til at forholde sig til de 20 procent af borgerne, der ikke forventes at ville kunne bruge et digitalt sundhedskort. 

Kunne man forestille sig en overgangsfase, hvor visse borgere får lov til at holde fast i sit fysiske sundhedskort? Eller skal kommunen eller regionen yde særlig støtte til disse borgere, når de har behov for at bruge deres sundhedskort?

Ministeren er fra start af nødt til at indtænke alternative løsningsmodeller, der tager hånd om de 20 procent af borgerne, som fortsat har et behov for et fysisk sundhedskort.

Læserbrevet er skrevet af formanden for Københavns Ældreråd, og blev bragt i Politiken den 15. marts 2019.