Flere og flere ældre er online

Hverdagen er blevet mere digital for de fleste borgere, men for en gruppe af ældre kan det stadig være en udfordring.

Når NemID i 2020 skifter til MitID, står kommunerne over for en udfordring med at få hele befolkningen over i et nyt digitalt system.

Derfor er det vigtigt, at der allerede nu er fokus på, hvordan man får alle aldersgrupper med over i det nye system, sådan at ingen bliver tabt i kommunikationen med det offentlige, lød opfordringen fra frivilligkonsulent på IT-området Judith Nathan og konsulent i samfundsanalyse Ingrid Stokholm Lauridsen fra Ældre Sagen, da de den 5. marts 2018 besøgte Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg. 

Formålet med besøget var at få en fornyet viden om tendenser og udfordringer inden for ældres brug af IT, og Judith og Ingrid kunne blandt andet fortælle at andelen af befolkning, der aldrig har anvendt internettet er dalende. Derudover oplever Ældre Sagens lokalafdelinger, at der er færre, der efterspørger traditionelle begynder PC-kurser, mens flere og flere ældre efterspørger kurser til fx billedredigering, streamingtjenester og netkøb, og mange har kun brug for hjælp, når et bestemt program 'driller'.   

I takt med denne udvikling har mange ældre borgere i dag også nemmere ved at tilgå offentlige myndigheder digitalt, men der er fortsat 210.000 over 65 år i Dammark, der aldrig har anvendt internettet.* Og ligesom Ældre Sagen er Københavns Ældreråd særligt optaget af, hvordan man bedst hjælper disse borgere og sikrer, at de får den information, de har behov for. 

Ældrerådet, som løbende har kontakt med Københavns politikere, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Borgerservice mener, at ingen ældre må komme i klemme i den digitale udvikling, og Ældrerådet har allerede nu fokus på, at der skal afsættes ressourcer til ekstra assistance ved udrulningen af MitID i 2020.  

*Kilde: Danmarks Statistik 2017.