Hvordan bruger du dit lokale bibliotek?

Hvis du lider af et handicap, kan du deltage i Det tilgængelige folkebiblioteks undersøgelse om brug af dit lokale bibliotek.

Bibliotekerne skal være tilgængelige for alle. Derfor har projektet "Det tilgængelige folkebibliotek" igangsat en undersøgelse, som skal bruges til at synliggøre, hvilke udfordringer og barrierer mennesker med handicap oplever på deres lokale bibliotek. Samtidig skal undersøgelsen give input til, hvordan bibliotekerne kan blive bedre for borgere med handicap.

Hvis du har et handicap, kan du hjælpe ved at svare på spørgsmålene i denne undersøgelse. Undersøgelsen skal bruges til at synliggøre, hvordan mennesker med handicap bruger deres lokale bibliotek – og hvilke barrierer de oplever. 

Du kan svare på undersøgelsen ved at følge dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WJAYY1C5S61

Undersøgelsen er en del af det nationale projekt ’Det tilgængelige folkebibliotek’, som varetages af Gentofte Bibliotekerne i samarbejde med Vejle Bibliotekerne med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Formålet med projektet er at skabe bedre tilgængelighed og gode biblioteksoplevelser for brugere med handicap ved at hjælpe bibliotekerne til at identificere lokale udfordringer og ændre dem.

Du kan læse mere om projektet her (centralbibliotek.dk).