Hyldest til den usynlige ældre kvinde

Debatindlæg af formand Kirsten Nissen i anledning af FN's Internationale Ældredag den 1. oktober 2022.

På den internationale ældredag den 1. oktober hylder FN ældre kvinder for deres bidrag til samfundet. Det er ikke hver dag, at ældre kvinder sættes på den internationale dagsorden, og får sin egen selvstændige hyldest.

Faktisk hører det lidt til sjældenhederne. Det er nemlig som om, at jo ældre en kvinde bliver, des mere usynlig, eller overset, bliver hun. Alder plus kvinde giver til sammen en størrelse, der ikke umiddelbart lader sig værdisætte - hverken i økonomisk kapital eller ungdommens valuta. Det er en udfordrende cocktail i en verden, hvor det meste skal kunne måles og vejes for at tillægges en værdi.

Men hvem er den ældre kvinde egentlig? Den ældre kvinde er mange kvinder, lige fra den yngre-ældre kvinde, der fortsat er på arbejdsmarkedet eller måske lige er gået på pension, til den ældre-ældre kvinde, som bor på plejehjem. Og alt ind i mellem.

Så hun er her, og hun er lige så forskellig, som alle andre mennesker. Hun fortjener at blive set og hørt, ligesom hun har set og hørt andre gennem et langt liv. Og hun fortjener at blive anerkendt for det hun har bidraget med – stort som småt, synligt for andre eller mindre synligt. Jeg beklager på forhånd min egen bias, da jeg selv tilhører slagsen. Men også jeg står på skuldrene af andre ældre kvinder, før mig. Ældre kvinder, som har været med til at give nye generationer af yngre kvinder en stemme – ligesom yngre kvinder i dag er med til at give ældre kvinder én.

I Danmark er det heldigvis meget længe siden, at en kvinde skulle være sin mands milde støtte, som Adam Oehlenschläger skrev. Kvinden er sin egen, og i sin egen ret. Det gælder ældre som ung.

Mange ældre kvinder i dag, har kæmpet (og kæmper) kvindekampen, og har på forskellig vis været med til at gøre forholdende lettere for næste generationer af kvinder, om det har handlet om valgret, muligheder for at uddanne sig, skabe ligestilling på arbejdsmarkedet, adgang til fri abort og generel frigørelse og ligestilling som kvinde. Ældre kvinder er og har været handlekraftige, og har vist mod, der ikke forsvinder, bare fordi man er blevet ældre.

Men der er vej endnu. Dét mange ældre kvinder har kæmpet for, skal yngre generationer af kvinder kæmpe for ikke forsvinder igen – se bare hvordan det er gået med retten til fri abort i flere stater i USA.

Kvinder halter stadigvæk bagud, når det handler om løn og pension. Det er stadigvæk kvinderne, der står for størstedelen af det ulønnede arbejde i hjemmet. Og kvinder varetager traditionelt størstedelen af omsorgsarbejdet på arbejdspladserne. På flere områder sker der heldigvis rigtig meget, og MeToo-bevægelsen har sat en kæmpe stor og nødvendig forandring i gang, takket været en masse modige kvinder.

Vi har brug for hinanden ældre som yngre kvinder, og vi er nødt til at stå sammen. Og bliver vi gamle nok, ja så ender alle kvinder, med at blive ældre kvinder engang.

Indlægget blev bragt i en forkortet version i Kristeligt Dagblad den 1. oktober 2022 i anledning af FN's Internationale Ældredag.