Københavns Ældreråd er tilfredse med en række initiativer i den nye budgetaftale

Københavns Ældreråd har fulgt budgetforhandlinger tæt og har løbende rådgivet kommunens politikere.

Københavns Ældreråd er tilfredse med resultatet af budgetforhandlingerne, da Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance den 7. september 2018 landede en aftale om budgettet for 2019 i Københavns Kommune. 

Med aftalen blev der blandt andet fundet finansiering til at give demensområdet et løft, så der bliver flere demensboliger og sker en tidligere opsporing af mennesker med demens. Rådet, som ofte har appelleret til, at der afsættes flere penge til området, er glade for politikernes prioritering.  

Rådet ser også frem til, at der kommer et nyt Center for Diabetes på Nørrebro, så over dobbelt så mange borgere fremover kan få hjælp til at leve godt med diabetes. Og derudover er rådet rigtig tilfredse med, at de planlagte besparelser på årlig rengøring og tilskud til madservice til ældre, der ikke længere selv kan stå for madlavningen tilbagerulles. 

Med budgetaftalen blev der også afsat midler til udvidelse af den årlige musikfestival i Bystævneparken, så folk på byens plejehjem kan deltage, hvis de ønsker det. Parterne var derudover enige om at afsætte midler til, at pensionister og førtidspensionister fortsat kan få gratis adgang til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal. Og det glæder rådet, at der gives midler til at sikre kulturelle oplevelser for alle ældre, uanset om de bor på plejehjem eller ej.

På idrætsfronten er der givet midler til nye fodboldbaner på tværs af byen og en planlægningsbevilling til en ny svømmehal på Beauvaisgrunden, hvilket glæder rådet, som kontinuerligt arbejder for, at der er gode og meningsfulde idrætsmuligheder også for byens ældre. Og derudover er det kun en fordel, at det er planen, at svømmehallen skal sammentænkes med etablering af botilbud og plejeboliger. 

I år blev der også afsat penge til at forbedre tilgængeligheden på ruterne omkring Lergravsparken og Valby Station, som har været områder med store udfordringer for mennesker, som har et handicap eller er gangbesværede. Og rådet er desuden rigtig tilfredse med, at handicapområdet får et tiltrængt løft, så borgere med handicap kan se frem til bedre og hurtigere sagsbehandling. 

Københavns Ældreråd afgav endeligt høringssvar på forslag til budgetaftalen for 2019 den 29. august 2018. Du kan læse rådets høringssvar her.