Københavns Ældreråd kritiserer afskaffelse af mimrekortet

Parterne i Din Offentlige Transport vil nu finde ny model for harmonisering af pensionisttakster for offentlig transport.

Ældre københavnere risikerer at opleve store prisstigninger med DOT’s varslede ændringer for pensionisttaksterne herunder også afskaffelse af mimrekortet (pensionistkortet).

I København er det ofte nemmere at komme omkring med kollektiv trafik end med bil, og det er for mange ældre naturligt at have op til flere rejser med bus, metro og tog om dagen end tilfældet er i mange andre byer. Beregninger viser, at de ældre københavnere, der ofte bruger mimrekortet, vil komme til at betale mere med de ændringer, der er lagt op til.

Ældrerådet finder de planlagte ændringer uacceptable, og har i de seneste dage modtaget en række henvendelser fra bekymrede borgere. Vi frygter, at de store prisstigninger kan medføre at nogle ældre begynder at rejse mindre. Vi ved, at ensomhed i forvejen er et udbredt problem blandt ældre, og det her tiltag er absolut ikke med til at mindske risikoen.

Vi finder det dog positivt, at der med ændringerne lægges op til at spærretiden fjernes, og at der sker en forbedring af pensionistrabatten på rejsekortet og enkeltbilletter.

Ældrerådet ser gerne, at DOT kommer med et nyt forslag til en model for pensionisttakster, da den nuværende vil få store negative konsekvenser for alt for mange ældre københavnere. Særligt skal der findes en løsning for den gruppe af pensionister, der rammes hårdt af ændringerne – både hvad angår økonomi og digitale færdigheder.

Ældrerådet følger sagen tæt, og arbejder for at sikre, at der vil være billig og tilgængelig kollektiv transport for alle pensionister i København. 

Københavns Ældreråds udtalelse er fremsendt til parterne i DOT (Din Offentlige Transport) og transportminister Benny Engelbrecht den 15. januar 2020.

Parterne i DOT - DSB, Metroselskabet og Movia har den 21. januar 2020 oplyst, at de vil finde en ny model for harmonisering af pensionisttaksterne til offentlig transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.