Se resultatet af Ældrerådsvalget

Valget til Københavns Ældreråd er netop afsluttet, og der er nu valgt 25 medlemmer ind i rådet, som tiltræder 1. januar 2021.

Valget til Københavns Ældreråd løb fra 9. til 30. oktober, hvor alle borgere +60 med bopæl i kommunen kunne stemme og stille op ved valget. Resultatet blev offentliggjort 17. november. 25 medlemmer er valgt ind i rådet og 19 suppleanter. Ældrerådet er bindeled mellem kommunens ældre borgere og politikerne på rådhuset, og rådet rådgiver politikerne i ældrepolitiske spørgsmål, fx ved at give høringssvar.

Der var i alt 90.997 vælgere til valget. Stemmeprocenten var 26,6 pct., som er en stigning på 1,6 procentpoint fra valget i 2016. I 2020 blev 56,6 pct. af stemmerne givet digitalt. Det er mere end en fordobling sammenlignet med valget i 2016, hvor 25 pct. af stemmerne blev givet digitalt.

Torsdag den 26. november er der konstituerende møde, hvor rådet vælger formand og næstformand. Det nyvalgte råd tiltræder 1. januar 2021.

Se det endelige resultat af valget her (kk.dk)