Socialpædagoger, billige boliger og bedre kollektiv trafik

Ældrerådet vil have socialpædagoger, billige boliger og bedre kollektiv trafik til ældre i København.

Op til kommunalvalget inviterede Københavns Ældreråd borgere og politikere fra Københavns ni største partier til at debattere ældrepolitik. Det bød på en række spændende eftermiddage med livlig debat og tid til at sætte fokus på nogle af de udfordringer, som særligt ældre mennesker i København oplever.

Flere hænder i ydertimerne

Ældrerådet har på møderne haft fokus på, at de 3.509 københavnere, som på nuværende tidspunkt bor i plejebolig, hver dag skal have mulighed for at komme i bad, spise mad, stå op, lave aktiviteter og komme på toilet, når de ønsker det – basale behov, som ligger i selvbestemmelsesretten.

Derfor glæder det Københavns Ældreråd, at samtlige partier på valgmøderne erklærede sig enige i, at der skal ske et løft af servicen på plejecentrene – et løft, som blandt andet kan ske ved, at normeringen hæves, så der kommer mere personale, særligt om aftenen, natten og i weekenderne.

Socialpædagoger til borgere med demens

Ud over mere sundhedsfagligt personale i ydertimerne har det i mange år været et politisk mål i Ældrerådet at få ansat flere socialpædagoger, da det anslås, at 60-80 % af plejehjemsbeboerne i København har demens eller demenslignende symptomer. Der er derfor brug for en tværfaglig indsats, da netop socialpædagogiske kompetencer kan have en afgørende betydning for, at beboere med demens modtager den rette behandling.

”I Ældrerådet er vi rigtigt glade for, at der på valgmøderne var stor opbakning til at ansætte flere socialpædagoger på byens plejecentre, da socialpædagogiske kompetencer kan være med til at give mennesker med demens et bedre liv”, udtaler formanden for Københavns Ældreråd, Kirsten Nissen.

Billige boliger

På valgnatten stod det klart, at København ønsker en by med plads til alle. Og Ældrerådet har i lighed med de mange studerende været optaget af debatten om flere små og billige boliger, da Ældrerådet mener, at ældre københavnere skal have mulighed for at flytte fra deres bolig til noget mindre og mere ældrevenligt. Derfor foreslog Københavns Ældreråd politikerne, at der i aftalen om at bygge 10.000 almene familieboliger indsættes et krav om, at minimum 5 % af boligerne skal gå til seniorboliger og -bofællesskaber.

”I Ældrerådet er vi glade for, at politikerne er enige i, at ældre skal have mulighed for at finde en bolig i byen. De stigende boligpriser og manglen på almene boliger gør, at nogle sidder fast i en bolig, som de måske har svært ved at komme til- og fra-, fordi der ikke er nogen elevator i bygningen”, siger Kirsten Nissen, idet hun understreger, at når en ældre flytter til en mindre og ældrevenlig bolig, frigives der samtidig en bolig, som kan være attraktiv for mange andre københavnere. 

Bedre kollektiv trafik

Det er desværre ikke kun en lejlighed på 5. sal uden elevator, som kan gøre livet svært. Som ældre i København kan man hurtigt opleve at blive udfordret på sin mobilitet, hvis ikke den kollektive trafik fungerer.

”Ældrevenlig kollektiv trafik er med til at forebygge ensomhed og fremme menneskers mobilitet. Derfor har vi valgt at benytte valgkampen til at sætte fokus på, at ældre maksimalt skal have 350 meter fra hjemmet til nærmeste bus, tog eller metro”, siger Kirsten Nissen.

Et ønske, som Ældrerådet håber, politikerne lytter til, når forhandlinger om det nye bynet går i gang.

Med et nyligt overstået kommunalvalg håber Ældrerådet, at partierne fortsat er interesserede i at arbejde med de problemer og udfordringer, som er blevet debatteret på valgmøderne. Ældrerådet glæder sig til at samarbejde med og rådgive den nye Borgerrepræsentation, når det handler om forhold, som berør ældre i København.

”Det kan godt være, at politikerne ikke altid husker lige godt, men det gør vi i Ældrerådet.  Og vi vil holde politikerne op på de løfter, der blev givet – så forholdene for ældre i København forbedres”, afslutter Kirsten Nissen.