Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget

Læs om Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets arbejdsområder, mærkesager og medlemmer.

Ældrerådet har nedsat et Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg, som bl.a. har fokus på at mindske aldersdiskrimination inden for beskæftigelse og sikre, at borgere får en ordentlig sagsbehandling i mødet med kommunen.Udvalget kommer med forslag til konkrete indsatser, der kan forbedre kommunens beskæftigelses- og integrations- og socialindsatser for Københavns ældre borgere. Dette bl.a. med inspiration fra andre byer, lande eller projekter. Det er desuden udvalgets opgave at udarbejde oplæg til Ældrerådet, som præsenterer, hvilke ældrepolitiske dagsordener på området, som Ældrerådet bør beskæftige sig med.

Udvalget mødes en gang om måneden og drøfter aktuelle sager og behandler høringer fra Københavns Kommune.

Mærkesager

Ældrerådet har i 2021 vedtaget følgende mærkesager, som særligt vedrører udvalgets område:

  • Ældre skal have hurtig hjælp til at komme tilbage i beskæftigelse og/eller hurtig jobafklaring – dette kan fx understøttes ved at prioritere midler til færre sager pr. medarbejder
  • Kvinder på 60 år og over med minoritetsetnisk baggrund skal have en særlig målrettet indsats med henblik på at få bedre hjælp til at komme i beskæftigelse eller afklares til fleksjob eller førtidspension.

Medlemmer

  • Michael Neumann, formand
  • Annette Thernøe, næstformand
  • Henrik Høgh
  • Pia Weise Pedersen
  • Jesper Balle

Mødeplaner og -referater

Her kan du finde mødeplaner og dagsordener og læse referater fra udvalgsmøderne.

Ældrerådets andre udvalg

Ældrerådet har i alt fem fagudvalg og et forretningsudvalg.