Boligudvalget

Læs om Boligudvalgets arbejdsområder, mærkesager og medlemmer.

Ældrerådet har nedsat et Boligudvalg, som bl.a. arbejder for, at byens plejehjem er tidssvarende og funktionelle, og at der er et bredt udbud af boliger til ældre københavnere samt bliver etableret flere seniorbofællesskaber.Udvalget kommer med forslag til konkrete indsatser, der kan forbedre boligområdet for ældre københavnere. Dette bl.a. med inspiration fra andre byer, lande eller projekter. Det er desuden udvalgets opgave at udarbejde oplæg til Ældrerådet, som præsenterer, hvilke ældrepolitiske dagsordener på området, som Ældrerådet bør beskæftige sig med.

Udvalget mødes en gang om måneden og drøfter aktuelle sager og behandler høringer fra Københavns Kommune.

Mærkesager

Ældrerådet har i 2021 vedtaget følgende mærkesager, som særligt vedrører udvalgets område:

 • Flere seniorbofællesskaber i København
 • En strategi for boliger til ældre
 • Beboere på plejehjems rettigheder.

Medlemmer

 • Lone Skov Valentin Al Awssi, formand
 • Elin Johansson, næstformand
 • Annette Thernøe
 • Arne Bjørn Nielsen
 • Arvin Storgaard
 • Eleonora Lewandowski
 • Hanne Simonsen
 • Jesper Balle
 • Jette Ruth Nielsen
 • Kirsten Nissen
 • Merete Råschou
 • Peder Blom

Mødeplaner og -referater

Her kan du finde mødeplaner og dagsordener og læse referater fra udvalgsmøderne.

Ældrerådets andre udvalg

Ældrerådet har i alt fem fagudvalg og et forretningsudvalg.