Forretningsudvalget

Forretningsudvalget skal sikre, at Ældrerådet træffer klare beslutninger, taler med én stemme, og at der er fremdrift i rådets arbejde.

Ældrerådet har nedsat et Forretningsudvalg, som koordinerer dagsordenenerne til møderne i Ældrerådet. I Forretningsudvalgets sidder Ældrerådets formandskab samt fagudvalgenes formænd.

Forretningsudvalget holder møde en gang om måneden, og mødes derudover efter behov. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens direktionen deltager så vidt muligt på Forretningsudvalgets månedlige møde for at orientere om aktuelle og kommende sager i forvaltningen og i det politiske udvalg.

Medlemmer

Mødeplaner og -referater

Her kan du finde mødeplaner og dagsordener og læse referater fra udvalgsmøderne.

Ældrerådets andre udvalg

Ældrerådet har i alt fem fagudvalg og et forretningsudvalg.