Kultur- og Fritidsudvalget

Læs om Kultur- og Fritidsudvalgets arbejdsområder, mærkesager og medlemmer.

Ældrerådet har nedsat et Kultur- og Fritidsudvalg, som bl.a. arbejder for, at ældre ikke kommer i klemme i digitale løsninger, og at der er et bredt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter for ældre.

Udvalget kommer med forslag til konkrete indsatser, der kan forbedre kultur- og fritidsområdet for ældre københavnere. Dette bl.a. med inspiration fra andre byer, lande eller projekter. Det er desuden udvalgets opgave at udarbejde oplæg til Ældrerådet, som præsenterer, hvilke ældrepolitiske dagsordener på området, som Ældrerådet bør beskæftige sig med.

Udvalget mødes en gang om måneden og drøfter aktuelle sager og behandler høringer fra Københavns Kommune.

Mærkesager

Ældrerådet har i 2021 vedtaget følgende mærkesager, som særligt vedrører udvalgets område:

 • Ældre skal have mulighed for at deltage i Københavns kulturliv og herunder fx arbejde for gratis dage på museer for pensionister
 • Ældre skal have bedre og lige mulighed for at dyrke idræt og bevægelse
 • Ældre må ikke komme i klemme i den digitale udvikling.

Medlemmer

 • Anders Lund, formand
 • Ulla Morin, næstformand
 • Arne Bjørn Nielsen
 • Bjarne Jørgensen
 • Eleonora Lewandowski
 • Henrik Høgh
 • Jesper Balle
 • Merete Ganshorn

   

Mødeplaner og -referater

Her kan du finde mødeplaner og dagsordener og læse referater fra udvalgsmøderne.

Ældrerådets andre udvalg

Ældrerådet har i alt fem fagudvalg og et forretningsudvalg.