Teknik- og Miljøudvalget

Læs om Teknik- og Miljøudvalgets arbejdsområder, mærkesager og medlemmer.

Ældrerådet har nedsat et Teknik- og Miljøudvalg, som særligt arbejder for, at København opleves som en tilgængelig by for alle.Udvalget kommer med forslag til konkrete indsatser, der kan forbedre teknik- og miljøområdet for ældre københavnere. Dette bl.a. med inspiration fra andre byer, lande eller projekter. Det er desuden udvalgets opgave at udarbejde oplæg til Ældrerådet, som præsenterer, hvilke ældrepolitiske dagsordener på området, som Ældrerådet bør beskæftige sig med.

Udvalget mødes en gang om måneden og drøfter aktuelle sager og behandler høringer fra Københavns Kommune.

Mærkesager

Ældrerådet har i 2021 vedtaget følgende mærkesager, som særligt vedrører udvalgets område:

 • Fokus på tilgængelighed i byen, herunder etablering af bænke, offentlige handicaptoiletter, jævne fortove m.v.
 • Fokus på offentlig transport, herunder busruter og placering af stoppesteder samt transportselskabernes kommunikation til og med borger.

Medlemmer

 • Peder Blom, formand
 • Annette Thernøe, næstformand
 • Arne Bjørn Nielsen
 • Arvin Storgaard
 • Bjarne Jørgensen
 • Jan Østergaard Bertelsen
 • Jette Ruth Nielsen
 • Lisbeth Sølver
 • Lone Skov Valentin Al Awssi
 • Merete Råschou
 • Ulla Morin

Mødeplaner og -referater

Her kan du finde mødeplaner og dagsordener og læse referater fra udvalgsmøderne.

Ældrerådets andre udvalg

Ældrerådet har i alt fem fagudvalg og et forretningsudvalg.