Sundheds- og Omsorgsudvalget

Læs om Sundheds- og Omsorgsudvalgets arbejdsområder, mærkesager og medlemmer.

Ældrerådet har nedsat et Sundheds- og Omsorgsudvalg, som bl.a. arbejder for, at byens mest udsatte ældre oplever at få en værdig, tryg og omsorgsfuld pleje.

Udvalget kommer med forslag til konkrete indsatser, der kan forbedre sundheds- og omsorgsområdet for ældre københavnere. Dette bl.a. med inspiration fra andre byer, lande eller projekter. Det er desuden udvalgets opgave at udarbejde oplæg til Ældrerådet, som præsenterer, hvilke ældrepolitiske dagsordener på området, som Ældrerådet bør beskæftige sig med.

Udvalget mødes en gang om måneden og drøfter aktuelle sager og behandler høringer fra Københavns Kommune.

Mærkesager

Ældrerådet har i 2021 vedtaget følgende mærkesager, som særligt vedrører udvalgets område:

 • Værdighed på plejehjem
 • Bedre og mere systematisk inddragelse af beboere og pårørende/Øget beboer og pårørendeindflydelse
 • Bedre udbytte for borgere i kommunens rehabiliterende indsatser
 • Sikre kendskab til Københavns Kommunes klippekortsordning samt benyttelse heraf.

Medlemmer

 • Hanne Simonsen, formand
 • Margit Schrøder, formand
 • Leif Andreasen, næstformand
 • Lisbeth Sølver, næstformand
 • Anne Marie Bossen Aarøe
 • Eleonora Lewandowski
 • Elin Johansson
 • Henrik Høgh
 • Jette Ruth Nielsen
 • Kirsten Nissen
 • Lone Skov Valentin Al Awssi
 • Margit Risnæs
 • Michael Neumann
 • Merete Råschou

Mødeplaner og -referater

Her kan du finde mødeplaner og dagsordener og læse referater fra udvalgsmøderne.

Ældrerådets andre udvalg

Ældrerådet har i alt fem fagudvalg og et forretningsudvalg.