Referater fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets møder

Her finder du referater fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets møder.

Mødereferater fra tidligere år

Du kan kontakte Københavns Ældreråds sekretariat, hvis du ønsker at få udleveret et eller flere referater af fagudvalgsmøder fra tidligere år.