Formalia

Herunder kan du læse Ældrerådets vedtægt, forretningsorden og årsberetninger.

Ældrerådet er nedsat ved lov, og alle kommuner skal have et ældre- eller seniorråd.

Ældrerådets retsgrundlag fremgår i bekendtgørelsen af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Læs bekendtgørelsen (retsinformation.dk)