Referater fra Ældrerådets møder

Her finder du referater fra Ældrerådets møder.

Mødereferater fra tidligere år

Du kan kontakte Københavns Ældreråds sekretariat, hvis du ønsker at få udleveret et eller flere referater af fagudvalgsmøder fra tidligere år.